Hỗ trợ Online

Thống kê

TIN CÔNG TY

 Hiện nay chúng tôi đang xây một kênh web mới về việc bán hàng online trực tuyến.

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi kinh doanh thông qua website: www.vinagoodfood.com hiển thị đầy đủ về giácả, hình ảnh cũng như chất lượng.

Để biết thêm thông tin vui lòng vào link: http://vinagoodfood.com.

Xin cảm ơn!

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Gia Định -. Trân trọng kính mời Quýcổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau: